Trang chủ Khoa Dược – Vật Tư Y tế

Khoa Dược – Vật Tư Y tế

Lãnh đạo khoa:

– Trưởng khoa: DS chính Phùng Thị Thu Hà

– Phó trưởng khoa:  DS Khổng Thị Hương Giang

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc