Trang chủ Khoa Phòng Chống Bệnh Không Lây Nhiễm

Khoa Phòng Chống Bệnh Không Lây Nhiễm

Lãnh đạo khoa:

Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa: BS Đào Trường Nam (Điện thoại: 0982 213 584)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc