Trang chủ Khoa Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm

Khoa Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm

Lãnh đạo khoa:

Phụ trách khoa: Phó Giám đốc Trung tâm Bs.CKII. Nguyễn Hoài Lê (Điện thoại: 0982 513 298)

Phó trưởng khoa: Bs Nguyễn Văn Đồng

Phó trưởng khoa: Bs Bùi Văn Hồng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc