Trang chủ Khoa Ký Sinh Trùng – Côn Trùng

Khoa Ký Sinh Trùng – Côn Trùng

Phụ trách khoa: Ths. Nguyễn Quốc Hải. (Điện thoại: 0986 918 804)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc