Trang chủ Khoa Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe

Khoa Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe

Lãnh đạo khoa

– Trưởng khoa: CKI YTCC. Hoàng Thị Lệ Thúy

Điện thoại: 0982 263 204.

Email: Hoanglethuygdsk@gmail.com

– Phó Trưởng khoa: CKI YTCC Trần Thị Thu Hương, CNBC Dương Văn Bình.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc