Trang chủ Phòng Tổ Chức- Hành Chính

Phòng Tổ Chức- Hành Chính

1.Chức năng, nhiệm vụ:Lãnh đạo phòng:

– Trưởng Phòng: CKI. Lê Thị Thanh Nga

– Phó Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Kim Phương; CN Nguyễn Thị Sơn

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc