Mời chào giá

Getting your Trinity Audio player ready...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đnag có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Phá dỡ nhà thu phí, sân gạch, cải tạo bồn hoa, gốc cây của Trung tâm.

Đề nghị các đơn vị có khả năng tham gia gửi báo giá.

Chi tiết tại đây:

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc