Bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệpKiểm soát bệnh tật

Chăm lo sức khỏe cho người lao động trong ngành y tế

“An toàn lao động, vệ sinh lao động” theo nghĩa rộng được hiểu là tổng hợp các biện pháp về khoa học –...

Bệnh nghề nghiệpKiểm soát bệnh tậtTin nổi bật

Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Ngày 21,22/4/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tiến...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc