Trang chủ Phòng Tài Chính – Kế Toán

Phòng Tài Chính – Kế Toán

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: CN. Hạ Thị Hương Giang

Phó Trưởng phòng: CN. Đào Thị Tú Oanh; CN Nguyễn Thị Việt Hà

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc