Trang chủ Khoa Sức Khỏe Môi Trường – Y tế Học Đường

Khoa Sức Khỏe Môi Trường – Y tế Học Đường

Lãnh đạo khoa:

– Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Quốc Hùng (Điện thoại: 0979 772 345)

– Phó Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Vinh Quang (Điện thoại: 0985 596 866)

Năng lực chuyên môn: Đủ năng lực thực hiện đo quan trắc môi trường lao động (đã được Sở Y tế công bố tại Văn bản số 216/SYT-NVY ngày 08/3/2018)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc