Trang chủ Kiểm soát bệnh tật Bệnh không truyền nhiễm Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo tuyến hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo tuyến hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh

Getting your Trinity Audio player ready...

Để hoạt động Phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2023 trên địa bàn tỉnh triển khai theo đúng hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, đạt hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác Phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Tháng 6/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức giám sát công tác triển khai các hoạt động Phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại các Trạm Y tế tuyến xã.

Qua giám sát tại 27 Trạm Y tế, đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của cán bộ y tế tuyến xã, mặc dù nhân lực mỏng, thậm chí còn thiếu, song đã triển khai hầu hết các hoạt động về phòng, chống bệnh không lây nhiễm như: Xây dựng kế hoạch, báo cáo, truyền thông giáo dục sức khỏe, lập sổ quản lý bệnh nhân, phối hợp triển khai sàng lọc, phát hiện, quản lý, quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, … đặc biệt hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17/5, tất cả các trạm y tế đều tổ chức hoạt động truyền thông về phòng chống tăng huyết áp và sàng lọc bệnh tăng huyết áp cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm BKLN chủ yếu thông qua các chương trình, dự án, chưa thường xuyên. Tỷ lệ người dân được khám sàng lọc còn thấp, tỷ lệ phát hiện và quản lý điều trị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều Trạm Y tế chưa triển khai làm bệnh án điều trị ngoại trú hoặc ghi chép còn sơ sài, thiếu thông tin, sổ quản lý bệnh nhân chưa theo mẫu quy định, số liệu báo cáo chưa chính xác, chưa đúng yêu cầu. Bên cạnh đó là những khó khăn về nhân lực y tế tại tuyến xã, trang thiết bị, nguồn tài chính cho hoạt động của Trạm Y tế, mô hình quản lý các Trung tâm Y tế tuyến huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, …

Đoàn giám sát đã hướng dẫn Trạm Y tế lập bệnh án điều trị ngoại trú, lập sổ quản lý bệnh nhân theo mẫu quy định và hướng dẫn ghi chép đầy đủ, tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định. Đồng thời đề nghị các Trạm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh không lây nhiễm, thực hiện sàng lọc chủ động, kịp thời phát hiện và điều trị sớm các bệnh không lây nhiễm. 

Thực Trần(Khoa PC bệnh không lây nhiễm – CDC Vĩnh Phúc)

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc