THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thiết kế lắp đặt vách ốp tường; đợt ngang tại phòng họp tầng 2 Trụ sở giao dịch Trung tâm

Nội dung cụ thể tại văn bản đính kèm:

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc