THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Getting your Trinity Audio player ready...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Làm Maket phục vụ truyền thông, tập huấn

Chỉ tiết:

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Thừ mời chào giá

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Thư mời chào giá

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Thư mời chào giá cung cấp tạp dề in thông điệp an toàn thực phẩm

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Thư mời chào giá truyền thông PC THTL trên Báo Vĩnh Phúc

Getting your Trinity Audio player ready... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc