Trang chủ Tin tức và sự kiện Bản tin y tế Tập huấn triển khai Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

Tập huấn triển khai Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

Getting your Trinity Audio player ready...

Sáng 13/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho hơn 70 cán bộ chuyên trách chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; lãnh đạo, quản lý của 22 cơ sở kinh doanh, sản xuất nước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, giảng viên đã truyền đạt và trao đổi về các nội dung: Một số văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo, hướng dẫn Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; phổ biến, hướng dẫn thực hiện nội dung QCĐP 01:2023/VP Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; các vấn đề liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hướng dẫn thực hiện thống kê, báo cáo chất lượng nước sạch theo Thông tư số 41 của Bộ Y tế…

Đây là hoạt động thiết thực và quan trọng nhằm giúp các cán bộ chuyên trách chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh hiểu và áp dụng đồng bộ, đúng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; nâng cao kiến thức chuyên môn về xử lý nguồn nước hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt chế độ báo cáo về chất lượng nước sạch đúng quy định của Bộ Y tế. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống các bệnh do nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn gây ra.

nguồn: baovinhphuc.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Vĩnh Phúc
© Copyright 2023 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc